vlaD-zone

Povolania

Hunter

Azeroth je svetom plným rôznych druhov zvierat. Niektoré sú priateľské a iné nie, avšak všetky majú niečo spoločné. Hunter môže vystopovať, "osvojiť si" a zabiť väčšinu zvierat vo svete Azerothu. Správny Hunter za svojho dobrého priateľa pokladá iba svoju zbraň a zvieratko po svojom boku.

Úloha Huntera


Hunter je damage dealer. Keďže sú povolaním útočiacim z diaľky, tak prilákajú príšeru k skupine a po použití Feign Dead môže warrior prevziať aggro. Hunter je dosť závislý na svojom zvieratku a preto by mal pamatať na to, aby bolo vždy spokojné. Ikonka naľavo vedľa vášho zvieratka signalizuje aké je spokojné. Hunter je tiež jediným povolaním, ktoré si vlastné zvieratko môže môže pomenovať.

Rasy:
Dwarf, Night elf, Orc, Troll, Tauren

Môže používať brnenie: Cloth, Leather, Mail (level 40, potrebný tréning)

Môže používať typ zbraní:
Axe, Dagger (potrebný tréning), Gun alebo Bow, Crossbow (potrebný tréning), Fist Weapon (potrebný tréning), Polearm (potrebný tréning), Staff (potrebný tréning), Sword (potrebný tréning), Thrown (potrebný tréning), Two-Handed Axe (potrebný tréning), Two-Handed Sword (potrebný tréning)

Preferované atribúty::

Agility (ranged attack power, 1/2 melee attack power),
Stamina (život)
Intelligence (mana)
Spirit (regenerácia životov a many)
Strength (1/2 melee attack power)


Preferované profesie::
Skinning a Leatherworking - vyrobte si vlastné brnenie...
Herbalism a Alchemy - liečivé a iné fľaštičky sú určite užitočné.
Mining a Engineering - výroba streliva a pušiek, čo viac dodať?

First Aid - ušetrite manu a vyliečte seba a svoje zvieratko pomocou obväzov.
Fishing - nakŕmte svoje zvieratko chutnou rybiškou... (Oh my preciouss...)
Cooking - vášmu zvieratku nechutia rybišky? načo kupovať drahé jedlo, keď si ho môžete uvariť sami? (a s menším počtom kalórií)!


Začiatočné atribúty:

Rasa Strenght Agility Stamina Intelect Spirit Život Mana
Dwarf 22 19 24 19 20 86 84
Night Elf 17 28 20 20 24 46 85
Orc 23 20 23 17 24 76 82
Tauren 25 18 23 15 23 80 80
Troll 21 25 22 16 22 66 81
Žádné komentáře