vlaD-zone

Povolania

Warlock

Warlockovia boli kedysi mágmi, avšak v túžbe po vedomostiach začali používať Temnú mágiu. Ich silu im dodáva Burning Legion a tiež im dovoľuje používať deštruktívne kúzla a démonických pomocníkov. Avšak žiadna moc nie je bez vedľajších následkov. Warlock je oveľa komplikovanejšie povolanie ako väčšina ostatných. Warlockovia majú démonických služobníkov, veľké množstvo kúziel a na mnohé z nich potrebujú rôzne komponenty.

Úloha Warlocka

Warlock má aj silné poškodzujúce kúzla (direct damage) a kúzla, ktoré buď poškodzujú časom (damage over time) alebo pomáhajú ostatným členom party. Majú tiež rôzne kliatby, ktoré môžu používať v rôznych situáciách. Ich démonickí služobníci im tiež pomáhajú s damagom a pridávajú niekoľko užitočných schopností. Navyše môžu pomáhať parte vo forme vyvolaných Stonov (Healthstone, soulstone) a vyradiť Humanoidov (Seduce) alebo Elementálov (Banish) z boja na krátky čas.

Rasy: Gnome, Human, Orc, Undead

Môže používať brnenie: Cloth

Môže používať typ zbraní:
Dagger, Wand, Sword (potrebný tréning), Staff (potrebný tréning).

Preferované atribúty::
Stamina (život)
Intelligence (mana, šanca na critical hit)
Spirit (regenerácia životov a many)
Strength (melee attack power)
Agility (šanca na dodge, critical)


Preferované profesie::

Tailoring a Enchanting - vyrobte si vlastné brnenie, bagy a očarujte si veci...
Herbalism a Alchemy - liečivé a iné fľaštičky sú určite užitočné.

First Aid - ušetrite manu a vyliečte sa pomocou obväzov.


Začiatočné atribúty:

Rasa Strenght Agility Stamina Intelect Spirit Život Mana
Gnome 15 23 20 26 22 43 200
Human 20 20 21 22 23 53 140
Orc 23 17 23 19 25 73 109
Undead 19 18 22 20 27 63 110
Žádné komentáře